Taksi NiGe

Taksi NiGe

Taksi NiGe Taksi NiGe logo
Peuraniitty 5 A 16 , 02750 Espoo 4.9/5 3 arvostelua 104 kyydittyä ihmistä

Yhteystiedot

Taksi NiGe

Tarjoamme laadukkaita ja turvallisia kuljetuspalveluita 24/7, ennakkotilaus periaatteella.

Palvelemme: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, eestiksi ja venäjäksi.

Kaikissa autoissamme on pisarasuojat käytössä!

Tarvittaessa saatte myös turvakaukalon, turvaistuimen tai istuinkorokkeen, ilman lisämaksua!

Päivystys numero: (24/7) +358400707570

Taksi NiGe

Peuraniitty 5 A 16
02750 Espoo
0207309393
info@nige.fi
https://www.nige.fi/

Jätä uusi tarjouspyyntö
4.9
Keskimääräinen arvio
4.7
Ajoneuvon kunto ja siisteys
5
Kuljettajan palvelualttius
5
Kuljettajan ajotapa
5
Ajojärjestelyn sujuvuus
5
Yhteydenpito ja täsmällisyys

Taksi NiGe

Erittäin tyytyväisiä asiakkaita

08.05.2021 09:25 |

Todella ammattimaista toimintaa. Kuljettaja oli ajallaan kumpaankin suuntaan, auto oli juuri sellainen kuin luvattiin ja ylimääräinen pysähdyskin onnistui matkalla ilman mutinoita. Vahva suositus!

Ajoneuvon kunto ja siisteys
Kuljettajan palvelualttius
Kuljettajan ajotapa
Ajojärjestelyn sujuvuus
Yhteydenpito ja täsmällisyys

Taksi NiGe

Erinomainen

21.02.2021 16:44 |

Kaikki toimi hyvin

Ajoneuvon kunto ja siisteys
Kuljettajan palvelualttius
Kuljettajan ajotapa
Ajojärjestelyn sujuvuus
Yhteydenpito ja täsmällisyys

Taksi NiGe

06.02.2021 09:03 |

Ajoneuvon kunto ja siisteys
Kuljettajan palvelualttius
Kuljettajan ajotapa
Ajojärjestelyn sujuvuus
Yhteydenpito ja täsmällisyys

Yleiset sopimusehdot

Kuljetusehdot (12-2020)

KÄSITTEITÄ

TILAAJA on tilauksen suorittaja. Tilaus voidaan tehdä sähköpostilla, puhelimitse, tekstiviestillä, tai suullisesti. Tilaaja on henkilö itse, jollei hän kirjallisesti tai suullisesti osoita edustavansa yritystä, osuuskuntaa tai rekisteröityä yhdistystä.

MAKSAJA on kyydin rahoittaja.
MATKUSTAJA on henkilö, joka on autossa kuljetuksen aikana.
ASIAKAS on TILAAJA, MAKSAJA tai MATKUSTAJA.
MATKATAVARA on matkustajan mukana tuoma tavara.
TAVARA on kuljetettava kiinteä, nestemäinen tai kaasumainen aine. Tavarakuljetuksessa ei ole mukana matkustajia.


KULJETUSSOPIMUS

Kuljetussopimus on kahden henkilön/yrityksen välinen sopimus. NiGe Ab:n sopimuskumppani on tilaaja. Tilauksen suorittaja voi siirtää sopimuskumppanuuden Matkustajalle tai Maksajalle, mutta hänen tulee se mainita selvästi tilausta tehdessään. Sopimus syntyy kun:

NiGe Ab on vastaanottanut tilaajalta suullisen tai kirjallisen tilauksen ja vahvistanut suullisesti tai kirjallisesti hyväksyvänsä sen tai;

Tilaaja on hyväksynyt NiGe Ab:n tarjouksen ja Nige Ab on vahvistanut suorittavansa kuljetuksen tai;

Matkustaja astuu autoon, eikä aikaisempaa tilausta ole tehty. Matkustaja on silloin myös tilaaja. Useimpia matkustajia noustessa autoon sopimuskumppaneina ovat kaikki oikeustoimikelpoiset Matkustajat yhteisvastuullisesti.


AIKATAULUT ja AJOAJAT

NiGe Ab osallistuu mielellään aikataulujen suunnitteluun asiakkaan kanssa. Aikataulut tulee suunnitella riittävällä varmuuskertoimella, liikenne ja mahdolliset yllätykset huomioiden. Aikatauluja suunniteltaessa tulee myös huomioida kuljettajan pakolliset ja välttämättömät tauot. NiGe Ab ei ole vastuussa asiakkaiden ehtimisestä erilaisiin tilaisuuksiin tai jatkokuljetuksiin.


KULJETUKSESTA KIELTÄYTYMINEN

Tietojen oikeellisuus;

Kyydin tilaaja on vastuussa antamistaan kyytiä koskevista tiedoista. NiGe Ab voi kieltäytyä kuljetuksesta, jos tiedot oleellisesti poikkeaa annetusta, eikä NiGe Ab:lla ole mahdollisuutta suorittaa kuljetusta.

Kuljettajan turvallisuus;

Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta kaikissa tapauksissa, kun epäilee turvallisuutensa vaarantuvan.

Kaluston vahingoittuminen;

NiGe Ab:lla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta, kun vaarana on kuljetuskaluston vahingoittuminen.

Näissä tapauksissa asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan NiGe Ab:lle siihen mennessä aiheutuneet kustannukset.


KULJETUKSEN KESKEYTTÄMINEN

NiGe Ab voi keskeyttää kuljetuksen;

Jos matka-aika poikkeaa asiakkaasta johtuvista syistä ja NiGe Ab:lla on muita ennakkoon varattuja kyytejä, joita ei voi suorittaa annettuna ajankohtana.

Turvallisuus;

Kuljettajalla on oikeus keskeyttää kuljetus kaikissa tapauksissa, kun epäilee kenen tahansa ihmisen, matkustajien tai oman turvallisuutensa vaarantuvan.

Vahingonvaara;

NiGe Ab:lla on oikeus keskeyttää kuljetus, kun vaarana on oman kuljetuskaluston, luonnon, ympäristön tai minkä tahansa esineen tai eläimen vahingoittumisen vaara.

Näissä tapauksissa asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan NiGe Ab:lle siihen mennessä aiheutuneet kustannukset.


MATKAN PERUUNTUMINEN ASIAKKAASTA JOHTUVASTA SYYSTÄ

Tilaajan/Matkustajan tai Maksajan on ilmoitettava matkan peruuntumisesta välittömästi heidän saadessa se tietoonsa. NiGe Ab:lla on tällöin oikeus laskuttaa siihen asti aiheutuneet kustannukset. Esim. laivaliput, hotellikulut, yms. Jos matka on peruutettu niin myöhään, että auto on lähtenyt kuljetusta suorittamaan, NiGe Ab:lla on lisäksi oikeus periä siihen asti ajettu matka hinnaston mukaisesti. Jos asiakas on jättänyt ilmoittamatta matkan peruuntumisen, NiGe Ab:lla on oikeus periä sovitun matkan hinta kokonaisuudessaan.


MATKAN PERUUNTUMINEN NiGe Ab:sta JOHTUVASTA SYYSTÄ

NiGe Ab on aina velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle heti välittömästi saatuaan tietoon syyn matkan peruutumiseen. Tällöin NiGe Ab ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista. Tällaisia syitä on esim;

Kuljettajan sairastuminen.

NiGe Ab on velvollinen etsimään korvaavaa kuljettajaa tai autoa kuljettajineen, mutta jos tätä ei kohtuudella ole saatavissa on NiGe Ab:lla oikeus peruuttaa kuljetus.

Auto on tullut käyttökelvottomaksi tai on vaara suuremmasta vahingoittumisesta.

NiGe Ab on velvollinen etsimään korvaavaa autoa tai autoa kuljettajineen, mutta jos tätä ei kohtuudella ole saatavissa, on NiGe Ab:lla oikeus peruuttaa kuljetus.

Korvaava kuljetus voi olla kalliimpi kuin NiGe Ab:n tarjoama. NiGe Ab ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan kuljetusten erotusta.


MATKAN PERUUNTUMINEN TAI MYÖHÄSTYMINEN KOHDATTAESSA YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikin osapuoli voi joutua tilanteeseen, jossa ei voi noudattaa sopimusta omasta tahdosta riippumatta. Esim;

Tilaaja on tilannut noudon lentokentältä, mutta lento on peruuntunut ja korvaavaa lentoa ei ole järjestynyt.

Tilaaja ei ole korvausvelvollinen NiGe Ab:lle.

Tilaajan lento on merkittävästi myöhässä ja muut sopimukset estävät NiGe Ab:ta suorittamasta kuljetusta.

NiGe Ab on velvollinen mahdollisuuksien mukaan etsimään korvaavaa kuljetusta, mutta ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle.

Tie on poikki, esim;

Luonnonvoimien seurauksena tai tapahtuneen onnettomuuden takia, eikä NiGe Ab:lla ole mahdollisuutta kiertää sitä.

Tällaisissa tapauksissa kumpikaan osapuoli ei ole toisilleen korvausvelvollinen ja kuljetuksen toteutumisesta neuvotellaan osapuolien välillä.


VAHINGON TAPAHTUMINEN

NiGe Ab:lla on kattavat vakuutukset. NiGe Ab tai NiGe Ab:n kuljettajan aiheuttaman vahingon korvausvelvollisuus rajoittuu kunkin vakuutuksen vahinkohetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiön korvauskäsittelijöiden määrittelemään korvausvastuuseen. NiGe Ab vakuutuksia on mm. Liikennevakuutus, Autovakuutus, Taksiekstra vakuutus ja vastuuvakuutus.

Maksimikorvausmäärät 1.12.2020

Liikennevakuutus;
Kaikki henkilövahingot ilman korvausrajaa

Toiminnan vastuuvakuutus;
Kuljettajan tehdessä henkilövahingon 1 000 000 €
Kuljettajan tehdessä esinevahingon 1 000 000 €

Esinevakuutus, irtain omaisuus;
Vakuutusmäärä 5 000,00 €

Jos edellä mainitut vakuutukset eivät ole riittäviä asiakkaan etujen turvaamiseksi, asiakas on itse velvollinen hankkimaan lisävakuutuksen.

NiGe Ab:n vastuu rajoittuu aina vakuutusyhtiön korvauskäsittelijöiden määrittelemään korvausvastuuseen tai kyseisen matkan kokonaishintaan. NiGe Ab ei ole vastuussa välillisistä vahingoista.

Asiakas on velvollinen korvaamaan NiGe Ab:lle aiheuttamansa vahinko. Ensisijaisesti vastuussa on vahingon tehnyt matkustaja. Jos vahingon tekijää ei löydy, tai hän on maksukyvytön, ovat matkustajat, maksaja ja tilaaja yhteisvastuullisia vahingonkorvaukseen.


MATKATAVARAT

Asiakas on vastuussa matkatavaroistaan ja niiden aiheuttamista vahingoista.


TAVARAKULJETUKSET

NiGe Ab:lla ei ole lupia vaarallisten aineiden tai räjähdysaineiden kuljettamiseen. Kuljettajalla on oikeus tietää mitä kuljettaa. Kuljetuksen tilaajalla on velvollisuus kertoa kaikki tietonsa kuljetettavasta tavarasta. Kemikaalikuljetuksissa kuljettajalle on annettava käyttöturvallisuustiedote.


LÖYTÖTAVARAT

Kuljettaja varmistaa aina kuljetuksen jälkeen, että asiakas on ottanut kaikki tavaransa mukaan. Jos kuitenkin käy niin, että autosta löytyy asiakkaalle kuuluvia tavaroita, eikä kuljettaja tiedä omistajaa, NiGe Ab löydetyt löytötavarat (arvo yli 20 €) toimitetaan poliisilaitokselle 5 vuorokauden kuluessa löydöstä. Sitä ennen löytötavaroita voi kysyä numerosta 0400-707570.


VAITIOLOVELVOLLISUUS

NiGe Ab:lla on erittäin tiukat vaitiolovelvollisuuden määritykset. NiGe Ab ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen ja sitoutuu noudattamaan niitä.


ERIKSEEN MUUTA SOPIMINEN

Nämä ovat NiGe Ab:n yleiset kuljetusehdot. Asiakkaan kanssa voidaan sopia yhdessä muuta. Muusta sopiminen on aina kirjallisesti vahvistettu.